Introduktion

Programmet

 
Nederlands På Svenska

Introduktion

FMF är studentföreningen för studenter som läser fysik, astronomi, matematik eller informatik vid Groningens universitet RuG. Så gott som alla studenter som följer en av dessa utbildningar är medlem i föreningen. FMF organiserar olika aktiviteter som till exempel studieresor. Förra året fanns det till exempel en grupp studenter som åkte till Japan.
I år stiftades kommissionen SWEET (SWEden Exploration Tour) med syfte att organisera en utländsk exkursion under år 2002. Kommissionen arrangerar en tiodagarsresa till Stockholm med omnejd. Ungefär tjugo studenter och en eller två docenter kommer att ställa upp i resan.